Oncogene-inducible organoids as a miniature platform to assess cancer characteristics

Tomohiro Mizutani, Yoshiyuki Tsukamoto, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Oncogene-inducible organoids as a miniature platform to assess cancer characteristics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences