`Onder dese ridderen zijn oec papen'. De priesterbroeders in de balije Utrecht van de Duitse Orde (1350-1600)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1625 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)205-248
Aantal pagina's44
TijdschriftJaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis
Volume11 (2008)
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit