Onder vier ogen: contacten tussen ouders en volwassen kinderen

M. Kalmijn, P.A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)80-83
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume20
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit