Onderdrukking van Rhizoctonia solani in gangbare en biologische landbouwgronden

S.Q. van Rijssel, K.C.E.P. Meesters, W.H. van der Putten, G.F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)52
TijdschriftGewasbescherming
Volume50
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - mrt. 2019

Citeer dit