Onderdrukking van Rhizoctonia solani in gangbare en biologische landbouwgronden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)52
TijdschriftGewasbescherming
Volume50
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - mrt 2019

Citeer dit