Onderwijstrajecten van de tweede generatie: een vergelijkende sequentieanalyse

H.A.G. de Valk, G. Baysu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

114 Citaten (Scopus)
63 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze bijdrage beschrijven en verklaren we onderwijstrajecten van kinderen met een migrantenherkomst. Daarvoor gebruiken we data uit de survey The Integration of the European Second Generation (TIES, 2007/2008), die voor ons onderzoek beperkt worden tot vijf Europese steden in drie landen. Onze totale steekproef omvat 3500 jongeren tussen de 18 en 35 jaar van de tweede generatie van Turkse en Marokkaanse herkomst alsmede autochtone jongeren. We passen in eerste instantie sequentieanalyse en clusteranalyse toe om inzicht te geven in onderwijstrajecten die we middels multivariate analyse verder trachten te verklaren.Allereerst maken we een vergelijking van de onderwijstrajecten van de tweede generatie en autochtone jongeren en worden de belangrijkste paden door het onderwijs beschreven.Ten tweede bekijken we hoe en in welke mate deze paden verschillend zijn in de verschillende bestudeerde steden/landen.En ten derde verklaren we de gevolgde onderwijspaden door kenmerken van het individu, de familie en het bredere sociale netwerk te bestuderen. Onze resultaten laten zien, dat onderwijspaden zeer divers zijn en nog meer in de meer gestratificeerde onderwijssystemen. De tweede generatie allochtonen volgt vaker niet-academische alsmede kortere onderwijspaden dan het geval is voor autochtone jongeren. De ongelijkheid die bestaat in de schooltrajecten van autochtonen en de tweede generatie blijken echter op verschillende momenten in de schoolcarrière vorm te krijgen in de diverse landen. Naast individuele en ouderlijke kenmerken zijn bredere sociale netwerken, zowel binnen als buiten de familie, cruciaal voor de verklaring van de gevolgde onderwijspaden.
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelGoede bedoelingen in het onderwijs: kansen en missers
RedacteurenJaap Dronkers
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijAmsterdam University Press
Pagina's51-80
Aantal pagina's210
ISBN van geprinte versie978 90 8964390 2
StatusGepubliceerd - 2011

Publicatie series

NaamBoekaflevering Mens & Maatschappij, jaargang 86(2011)

Citeer dit