Onderzoek naar de blootstelling aan schimmels in de woon-, en werkomgeving bij patiënten met EAA zonder bekende oorzaak

Vanessa Zaat*, Remco Houba, Martin Meijer, Jos Houbraken, Marcel Veltkamp, Jan Grutters, Jos M. Rooijackers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageStudy on the exposure to fungi in the workplace-, and home environment of patients with EAA without known causal agent
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)95
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - dec. 2022

Citeer dit