Onderzoek naar de verzuiling op lokaal niveau 1850-1925. Een notitie over een historisch onderzoeksproject

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)162-165
TijdschriftIt Beaken
VolumeXLVIII
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit