Onderzoek naar vasopressineneuronen tijdens de veroudering en bij Alzheimer-patiënten

D.F. Swaab, E. Fliers, E. Goudsmit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)225-230
TijdschriftZWO Jaarboek
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit