Onderzoek zet schijnwerpers op ons reukorgaan: Digitalisering maakt geuronderzoek in geesteswetenschappen mogelijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftE-data & Research
StatusGepubliceerd - okt. 2023

Citeer dit