Onderzoek(ers) beter zichtbaar en toegankelijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20
TijdschriftDigitale Bibliotheek: DIB
StatusGepubliceerd - 31 dec 2011

Citeer dit