Onderzoeksdata delen als norm: De digitale schatkamer van DANS

Heidi Berkhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wetenschappers besteden veel aandacht aan het verzamelen en verwerken van data. Maar hoe worden datasets opgeslagen? Tijdelijk, vergankelijk? Of duurzaam, blijvend, FAIR? En hoe kunnen onderzoeksgegevens het beste worden hergebruikt? DANS, het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgevens, helpt onderzoekers en dataprofessionals bij deze en andere vragen op het gebied van Research Data Management.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-17
Aantal pagina's4
TijdschriftArchievenblad
Volumenummer 10
Nummer van het tijdschrift2019
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2019

Citeer dit