Onderzoeksvoorstel Project Geschiedschrijving Controle Overheidsuitgaven

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijNIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Aantal pagina's44
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit