One foot in the grave: zooplankton drift into the Westerschele estuary (The Netherlands)

K.E.R. Soetaert, P.M.J. Herman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  232 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)19-29
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume105
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit