Online Amsterdam Time Machine en het oude Amsterdamse dialect: Van het Kalverstraats tot het Duvelshoeks

Nicoline van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1
TijdschriftE-data & Research
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit