Online automated in vivo zebrafish phosphoproteomics: from large-scale analysis down to a single embryo.

S. Lemeer, M.W.H. Pinkse, S. Mohammed, B. van Breukelen, J. den Hertog, M. Slijper, A. Heck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Online automated in vivo zebrafish phosphoproteomics: from large-scale analysis down to a single embryo.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds