Online coping with the First Wave: COVID Humor and Rumor on Dutch Social Media (March – July 2020)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-158
Aantal pagina's23
TijdschriftFolklore : Electronic Journal of Folklore
Volume82
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit