Onsets and syllable prominence in Umutina

B.J.H. Hermans, W.L.H. Wetzels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

232 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)703-720
TijdschriftDelta: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada
Volume30
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit