Ontslagrechtversoepeling door de lens van de manager, 5 april 2013

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit