Ontwikkeling van een methodiek voor de vervaardiging van regionale bevolkingsprognoses en studie van het spreidingsbeleid. Samenvatting

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieVoorburg
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit