Onverwoestbaar Brabants: Over het elektronische Woordenboek van de Brabantse Dialecten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)27
TijdschriftNeerlandia
Volume1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit