Onvoorstelbaar? Oorlog en genocide in het beeldverhaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageUnimaginable?: War and genocide in graphic narratives
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-27
Aantal pagina's8
TijdschriftStripschrift
Volume48
Nummer van het tijdschrift3 (448)
StatusGepubliceerd - okt. 2016

Citeer dit