Onychomycosis with greenish-black discolorations and recurrent onycholysis caused by Candida parapsilosis

Gai Ge, Zhiya Yang, Dongmei Li, G. Sybren de Hoog, Dongmei Shi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-50
TijdschriftMedical Mycology Case Reports
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - jun 2019

Citeer dit