Onzichtbare keuzes in de slimme stad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's1
TijdschriftinGovernment
VolumeSeptember
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit