Oogafwijkingen tijdens beroep en in vrije tijd. Epidemiologie en preventie van ongevallen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2243-2246
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume131
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit