Oolde karkhoffies in Stellingwarf 4. Else

Rienk Klooster, D. Worst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)5-12
  Aantal pagina's8
  TijdschriftDe Ovend: Stellingwarfs Tiedschrift
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 01 jun 2016

  Citeer dit