Oorlogsverledens online?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Vanuit het project 'Oorlog voor de Rechter', dat in 2023 van start is gegaan, wordt de komende jaren gewerkt aan de digitalisering en digitale beschikbaarstelling van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Digitalisering en (gedeeltelijke) online beschikbaarstelling van deze archieven van de roept allerlei vragen op in de maatschappij. De bezorgdheid richt zich vooral op de vraag of er misbruik gemaakt gaat worden van gevoelige informatie over daders en slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Ismee Tames wijst op een achterliggend vraagstuk: kunnen de toekomstige gebruikers van het archief weten waar ze eigenlijk naar kijken?
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftWO2 Onderzoek Uitgelicht
StatusGepubliceerd - 01 feb. 2024

Keywords

  • Oorlog voor de Rechter

Citeer dit