Oorlogsverledens online: Op weg naar een open CABR

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het houdt de maatschappij en het onderzoeksveld al een aantal jaren bezig: digitalisering en (gedeeltelijke) onlinebeschikbaarstelling van de archieven van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Maar de reacties zijn nog altijd verdeeld. Ismee Tames, onderzoeker bij het NIOD, wijst op een achterliggend vraagstuk: kunnen toekomstige gebruikers van het archief weten waar ze eigenlijk naar kijken?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)55-57
TijdschriftNC Magazine. Over herdenken, vieren en herinneren
Volume14
Nummer van het tijdschrift25
StatusGepubliceerd - 2024

Citeer dit