Oosterschelde estuary (S.W. Netherlands): a self-sustaining ecosystem?

H. Scholten, O. Klepper, P.H. Nienhuis, M. Knoester

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)201-215
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume195
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit