Op de huid: Over vestimentaire kwesties

Johan de Bruijn, S.M. Elpers, Hilde Schoefs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

74 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)433-441
TijdschriftVolkskunde
Volume115
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit