“Op de schouders van onze voorgangers”. Jo Daan en het Amerikaans-Nederlands

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

258 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)30-34
Aantal pagina's4
TijdschriftNieuw Letterkundig Magazijn
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit