Op syn Frânsk I [Besprek fan: Nicoline van der Sijs, Daar is geen woord Frans bij. Het beeld van vreemde talen in Nederlandse uitdrukkingen. (Leiden: Uitgeverij Scriptum, 2023)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Fries
TijdschriftFrisistyk. Online tydskrift foar taal- en letterkunde
StatusGepubliceerd - 06 jan. 2024

Citeer dit