Op syn Sealtersk [Besprek fan: Saterfriesische Beobachtungen. Festschrift zum Anlass des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Saterland, Hrsg. Henk Wolf, 2023]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Fries
TijdschriftFrisistyk. Online tydskrift foar taal- en letterkunde
StatusGepubliceerd - 21 jan. 2024

Citeer dit