Op zoek naar wereldwijde parallellen in politieke cultuur: Recensie van Hilde de Weerdt en Frans-Julius Morche (eds.), Political Communication in Chinese and European History, 800-1000 (Amsterdam 2021)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer19
Pagina's (van-tot)161-162
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume135
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit