Open Data for Global Science

P. Schröder, P. Uhlir

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-53
Aantal pagina's18
TijdschriftData Science Journal
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit