Open kunst: Naar een Nederlands museum voor volkskunst?

E.M. Efting Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-20
TijdschriftLevend Erfgoed
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit