Ophiostoma europhioides and Ceratocystis pseudoeurophioides, synonyms of O. piceaperdum

K. Jacobs, M.J. Wingfield, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)238-243
  TijdschriftMycological Research
  Volume104
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit