Ophiostoma gemellus and Sporothrix variecibatus from mites infesting Protea infructescences in South Africa.

F. Roets, Z.W. de Beer, M.J. Wingfield, P.W. Crous, L.L. Dreyer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Ophiostoma gemellus and Sporothrix variecibatus from mites infesting Protea infructescences in South Africa.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences