Ophthalmological examinations of patients with primary Sjögren's syndrome selected from a rheumatological practice

H.M. Markusse, M. Hogeweg, A.J.G. Swaak, N.J. van Haeringen, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

550 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)473-476
TijdschriftBritish Journal of Rheumatology
Volume31
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit