Opinie: Help, de Nederlandse Middeleeuwen dreigen in de marge te verdwijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Het onderzoek naar de middeleeuwse geschiedenis van Nederland drijft tegenwoordig vooral op pensionado’s en amateurs, en zelfs dat staat onder druk. Terwijl Nederland met zijn kastelen en kerken nog steeds de Middeleeuwen ademt.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Volkskrant
StatusGepubliceerd - 31 jan. 2022

Citeer dit