Opinie: Steeds minder planten en dieren in het water. Maar daar kunnen we wat aan doen

Koos J.C. Biesmeijer, Bart Specken, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

De waterkwaliteit in Nederland staat onder druk. De overheden, van lokaal tot nationaal, moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen bij het beheer van de watergangen. Bijvoorbeeld door herstel van natuurlijke oevers, stellen wetenschappers.
Originele taal-2Engels
TijdschriftDe Volkskrant
StatusGepubliceerd - 30 apr. 2024

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Opinie: Steeds minder planten en dieren in het water. Maar daar kunnen we wat aan doen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit