Opportunities and limitations of reduced representation bisulfite sequencing in plant ecological epigenomics

Ovidiu Paun (Co-auteur), Koen J. F. Verhoeven, Christina L. Richards

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Opportunities and limitations of reduced representation bisulfite sequencing in plant ecological epigenomics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences