Opportunities for optimizing the treatment of insomnia disorder.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Van Someren, Eus, Promotor
  • van Straten, A, Co-promotor, Externe Persoon
  • Benjamins, J.S., Co-promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning04 feb. 2020
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit