Opposing the rule of law; How Myanmar’s courts make law and order

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)552-553
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume172
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit