Opposite actions of hypothalamic vasopressin on circadian corticosterone rhythm in nocturnal versus diurnal species.

A. Kalsbeek, L.A. Verhagen, I. Schalij, E. Foppen, M. Saboureau, B. Bothorel, R.M. Buijs, P. Pevet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)818-827
TijdschriftEuropean Journal of Neuroscience
Volume27
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit