Opsporing, vervolging en berechting van internationale misdrijven in Nederland: Expert-rapport mbt een gespecialiseerde officier van justitie voor de vervolging van IS strijders voor genocide

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

Samenvatting

De minister van Justitie en Veiligheid heeft het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD-KNAW) verzocht een onderzoek te doen naar “de toegevoegde waarde van een gespecialiseerde officier van justitie die zich specifiek zou richten op de vervolging van IS-strijders voor genocide” (afgekort: GOvJ-ISG). In de rapportage zijn in de breedte de relevante context, juridische kaders en juridische infrastructuur omtrent de opsporing, vervolging en berechting van de zes internationale misdrijven (waaronder genocide) in Nederland in kaart gebracht. Naast raadpleging van primaire bronnen, literatuur en eerstehands proceswaarnemingen van IM-zaken in Nederland en elders is ook de input verzocht van praktijkdeskundigen, verbonden aan respectievelijk de Rechtbank Den Haag, het kabinet van de rechter-commissaris in De Haag, het Landelijke Parket in Rotterdam, het Ressortsparket in Amsterdam, de Dienst Landelijke Recherche, UNITAD, het Syria Legal Network-NL, alsook de input van verschillende experts.
Vertaalde titel van de bijdrageInvestigation, prosecution and trial of internationale crimes in the Netherlands
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijNIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Opdrachtgevend orgaanMinister van Justitie en Veiligheid
Aantal pagina's50
StatusGepubliceerd - 26 aug. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Opsporing, vervolging en berechting van internationale misdrijven in Nederland: Expert-rapport mbt een gespecialiseerde officier van justitie voor de vervolging van IS strijders voor genocide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit