Optimal management of a goose flyway: migrant management at minimum cost

M.R.J. Klaassen, S. Bauer, J. Madsen, H. Possingham

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal management of a goose flyway: migrant management at minimum cost'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences