Optimal migration policies. An analytical approach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)345-367
TijdschriftRegional Science and Urban Economics
Volume9
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit