Optimality in the development of intestinal crypts

S. Itzkovitz, I.C. Blat, T. Jacks, H. Clevers, A. van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

123 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimality in the development of intestinal crypts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds