Optimization of adeno-associated viral vector-mediated transduction of the corticospinal tract: comparison of four promoters

Bart Nieuwenhuis, Barbara Haenzi, Sam Hilton, Alejandro Carnicer-Lombarte, Barbara Hobo, Joost Verhaagen, James W Fawcett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimization of adeno-associated viral vector-mediated transduction of the corticospinal tract: comparison of four promoters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences