Optimized human intestinal organoid model reveals interleukin-22-dependency of paneth cell formation

Gui-Wei He, Lin Lin, Jeff DeMartino, Xuan Zheng, Nadzeya Staliarova, Talya Dayton, Harry Begthel, Willine J van de Wetering, Eduard Bodewes, Jeroen van Zon, Sander Tans, Carmen Lopez-Iglesias, Peter J Peters, Wei Wu, Daniel Kotlarz, Christoph Klein, Thanasis Margaritis, Frank Holstege, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1718-1720
Aantal pagina's3
TijdschriftCell Stem Cell
Volume29
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2022

Citeer dit